کوتاه داستان داستانک داستانی کوتاه است که خواندنش از حوصله کسی خارج نیست و می تواند دارای مفاهیمی متعدد از پند های آسمانی گرفته تا طنز باشد. داستانک به علت کوتاه بودن به راحتی به ذهن نفوذ می کند و باعث پیشرفت قوای فکری در مقابله با مشکلات می شود. https://telegram.me/Kdastan http://kdastan.ir 2020-12-01T16:15:13+01:00 text/html 2017-11-27T10:28:04+01:00 kdastan.ir 0 0 راز زندگانی http://kdastan.ir/post/198 <div><font size="3" face="Mihan-Nassim"><b>زندگی مردن نیست</b></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Nassim"><b>خونِ دل خوردن نیست</b></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Nassim"><b>زندگی ساختن‌است&nbsp;</b></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Nassim"><b>باز دلباختن‌است</b></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Nassim"><b>تا توانی خوش باش</b></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Nassim"><b>هی بخند،سَرخوش باش</b></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Nassim"><b>زندگی بَرگِ گُلیست</b></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Nassim"><b>وقت پَژمُردن نیست</b></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Nassim"><b>عاشقی ها جاریست</b></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Nassim"><b>دل زِ نفرت خالیست</b></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Nassim"><b>&nbsp;</b></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Nassim"><b>دو سه روزی هستی</b></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Nassim"><b>پُر شو از سر مستی&nbsp;</b></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Nassim"><b>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; غزاله نعیمی (</b></font><a href="https://t.me/Mytexts_Q" target="_blank" title="">کانال تلگرام</a><font size="3" face="Mihan-Nassim"><b>)</b></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Nassim"><b><br></b></font></div> text/html 2017-02-04T07:15:04+01:00 kdastan.ir 0 0 همانند خدا! http://kdastan.ir/post/197 <p><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>اینل واترمن داستان آهنگری را می گوید که پس از گذراندن جوانی پر شر و شور تصمیم گرفت روحش را وقف خدا کند سالها با علاقه کار کرد به دیگران نیکی کرد اما با تمام پرهیزگاری در زندگیش چیزی درست به نظر نمی آمد حتی مشکلاتش به شدت بیشتر می شدند.<br>&nbsp;<br>یک روز عصر دوستی که به دیدنش آمده بود و از وضعیت دشوارش مطلع شد گفت واقعا عجیب است</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>درست بعد از اینکه تصمیم گرفتی مردی باخدا شوی زندگیت بدتر شده نمی خواهم ایمانت را ضعیف کنم اما با وجود تمام تلاشهایت در مسیر روحانی هیچ چیز بهتر نشده ! آهنگر بلافاصله پاسخ نداد او هم بارها همین فکر را کرده بود و نمی فهمید چه بر زندگیش آمده است .<br><br>اما نمی خواست دوستش را بدون پاسخ بگذارد روزها به این موضوع فکر کرد تا بالاخره جوابش را یافت روز بعد که دوستش به دیدنش آمده بود گفت : در این کارگاه فولاد خام برایم می آورند و باید از آن شمشیر بسازم می دانی چطور این کار را می کنم ؟ اول تکه ای از فولاد را به اندازه جهنم حرارت می دهم تا سرخ شود بعد با بیرحمی سنگینترین پتک را بر می دارم و پشت سرهم بر آن ضربه می زنم تا اینکه فولاد شکلی را بگیرد که می خواهم بعد آن را در ظرف آب سرد فرو می کنم تا جاییکه تمام این کارگاه را بخار آب فرا می گیرد فولاد به خاطر این تغییر ناگهانی دما ناله می کند و رنج می برد باید این کار را آنقدر تکرار کنم تا به شمشیر مورد نظرم دست پیدا کنم " یک بار کافی نیست "آهنگر مدتی سکوت کرد سپس ادامه داد " گاهی فولادی که به دستم می رسد این عملیات را تاب نمی آورد حرارت پتک سنگین و آ ب سرد تمامش را ترک می اندازد می دانم که از این فولاد هرگز شمشیر مناسبی در نخواهد آمد "<br><br>آنگاه مکثی کرد و ادامه داد " می دانم که خدا دارد مرا در آتش رنج فرو می برد ضربات پتکی را که بر زندگی من وارد کرده پذیرفته ام و گاهی به شدت احساس سرما می کنم انگار فولادی باشم که از آبدیده شدن رنج می برد .<br>اما تنها چیزی که می خواهم این است : " خدای من از کارت دست نکش تا شکلی را که تو می خواهی به خود گیرم با هر روشی که می پسندی ادامه بده هر مدت که لازم است ادامه بده اما هرگز مرا به کوه فولادهای بیفایده پرتاب نکن "</b></font></p> text/html 2017-02-03T04:12:29+01:00 kdastan.ir 0 0 سوال درست! http://kdastan.ir/post/196 <p><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>در بازگشت از کلیسا، جک از دوستش ماکس می پرسد: «فکر می کنی آیا می شود هنگام دعا کردن سیگار کشید؟»<br>ماکس جواب می دهد: «چرا از کشیش نمی پرسی؟»<br><br>جک نزد کشیش می رود و می پرسد: «جناب کشیش، می توانم وقتی در حال دعا کردن هستم، سیگار بکشم.»</b></font><br></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>کشیش پاسخ می دهد: «نه، پسرم، نمی شود. این بی ادبی به مذهب است.»<br>جک نتیجه را برای دوستش ماکس بازگو می کند.<br><br>ماکس می گوید: «تعجبی نداره. تو سئوال را درست مطرح نکردی. بگذار من بپرسم.»<br>ماکس نزد کشیش می رود و می پرسد: «آیا وقتی در حال سیگار کشیدنم می توانم دعا کنم ؟»<br>کشیش مشتاقانه پاسخ می دهد: «مطمئنا، پسرم. مطمئناً.» </b></font></p> text/html 2017-02-02T12:05:44+01:00 kdastan.ir 0 0 طنز منطق و قانون! http://kdastan.ir/post/195 <p><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>دانشجویی پس از اینکه در درس منطق نمره نیاورد به استادش گفت:<br>قربان، شما واقعا چیزی در مورد موضوع این درس می دانید؟<br>استاد جواب داد: بله حتما. در غیر اینصورت نمی توانستم یک استاد باشم.<br>دانشجو ادامه داد: بسیار خوب، من مایلم از شما یک سوال بپرسم ،<br>اگر جواب صحیح دادید من نمره ام را قبول می کنم<br>در غیر اینصورت از شما می خواهم به من نمره کامل این درس را بدهید.<br>استاد قبول کرد و دانشجو پرسید: آن چیست که قانونی است ولی منطقی نیست،<br>منطقی است ولی قانونی نیست و نه قانونی است و نه منطقی؟</b></font><br></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>استاد پس از تاملی طولانی نتوانست جواب بدهد و مجبور شد<br>نمره کامل درس را به آن دانشجو بدهد.<br>بعد از مدتی استاد با بهترین شاگردش تماس گرفت و همان سوال را پرسید<br>و شاگردش بلافاصله جواب داد:<br>قربان شما ۶۳ سال دارید و با یک خانم ۳۵ ساله ازدواج کردید<br>که البته قانونی است ولی منطقی نیست.<br>همسر شما یک دوست - پسر&nbsp; ۲۵ ساله دارد که منطقی است ولی قانونی نیست<br>و این حقیقت که شما به دوست - پسر همسرتان نمره کامل دادید<br>در صورتیکه باید آن درس را رد می شد نه قانونی است و نه منطقی !</b></font></p> text/html 2017-02-01T15:59:22+01:00 kdastan.ir 0 0 هنرمند ، بدون رنج گداست! http://kdastan.ir/post/194 <p><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>شاگرد معمار، جوانی بسیار باهوش اما عجول بود گاهی تا گوشی برای شنیدن می یافت شروع می کرد تعریف نمودن از توانایی های خویش در معماری و در نهایت می نالید از این که کسی قدر او را نمی داند و حقوقش پایین است.<br><br>روزی برای سلمانی به راه افتاد دید سلمانی مشغول است و کسی را موی کوتاه می کند . فرصت را مناسب شمرده و باز از هنر خویش بگفت و اینکه کسی قدر او را نمی داند و او هنوز نتوانسته خانه خوبی برای خویش دست و پا کند. به اینجای کار که رسید کار سلمانی هم تمام شد .<br><br>مردی که مویش کوتاه شده بود رو به جوان کرده و گفت </b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>آیا چون هنر داری دیگران باید برایت اسباب آسایش بگسترند ؟!<br><br>جوان گفت: آری<br><br>مرد تنومند دستی به موهای سفیدش کشید و گفت: اگر هنر تو نقش زیبای کاشانه ایی شود پولی گیری در غیر اینصورت با گدای کوچه و بازار فرقی نداری .<br><br>چون از او دور شد جوانک از استاد سلمانی پرسید او که بود که اینچنین گستاخانه با من سخن گفت؟<br><br>استاد خندید و گفت سالار ایرانیان، ابومسلم خراسانی. جوان لرزید و گفت: آری حق با او بود من بیش از حد پر توقع هستم.<br><br>اندیشمند یگانه کشورمان ارد بزرگ می گوید : “آنچه بدست خواهی آورد فراتر از رنج و زحمتت نخواهد بود .”<br>ابومسلم خراسانی با این حرف به آن جوان آموخت هنر بدون کار هیچ ارزشی ندارد و هنرمند بیکار و بی ثمر هم با گدا فرقی ندارد.</b></font></p> text/html 2016-08-26T08:51:52+01:00 kdastan.ir 0 0 همکاری که مانع پیشرفت می شد!!! http://kdastan.ir/post/193 <p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 20.8px; text-align: right; background-color: rgb(254, 254, 253);"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>یکروز صبح ، وقتى کارمندان به اداره آمدند ، اطلاعیه بزرگى را در تابلوى اعلانات دیدند که روى آن نوشته شده بود:<br>&nbsp;&nbsp;دیروز فردى که مانع پیشرفت شما در این اداره بود درگذشت. شما را به شرکت در مراسم تشییع جنازه آن مرحوم &nbsp;که ساعت 10 در سالن اجتماعات برگزار مى‌شود دعوت مى نماییم.<br><br>در ابتدا، همه از دریافت خبر مرگ یکى از همکارانشان ناراحت مى‌شدند امّا پس از مدتى، کنجکاو مى‌شدند که بدانند کسى که مانع پیشرفت آن‌ها در اداره مى‌شده کیست!!!<br>این کنجکاوى، تقریباً تمام کارمندان را ساعت10 به سالن&nbsp;</b></font><b style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: medium; line-height: 20.8px;">اجتماعات کشاند و رفته رفته که جمعیت زیاد مى‌شد هیجان هم بالا مى‌رفت. همه پیش خود فکر مى‌کردند: این فرد چه کسى بود که مانع پیشرفت ما در اداره بود؟ به هر حال خوب شد که مرد!</b></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; line-height: 20.8px; text-align: right; background-color: rgb(254, 254, 253);"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>&nbsp;<br>کارمندان در صفى قرار گرفتند و یکى یکى نزدیک تابوت مى‌رفتند و وقتى به درون تابوت نگاه مى‌کردند ناگهان خشکشان مى‌زد و زبانشان بند مى‌آمد.&nbsp;<br>&nbsp;<br>زیرا آینه‌اى درون تابوت قرار داده شده بود و هر به درون تابوت نگاه مى‌کرد، تصویر خود را مى‌دید. نوشته‌اى نیز بدین مضمون در کنار آینه بود:<br>تنها یک نفر وجود دارد که مى‌تواند مانع رشد شما شود و او هم کسى نیست جز خود شما. شما تنها کسى هستید که مى‌توانید زندگى‌تان را متحوّل کنید. شما تنها کسى هستید که مى‌توانید بر روى شادى‌ها، تصورات و موفقیت‌هایتان اثر گذار باشید. شما تنها کسى هستید که مى‌توانید به خودتان کمک کنید.<br>&nbsp;<br>زندگى شما وقتى که رئیستان، دوستانتان، والدین‌تان، شریک زندگى‌تان یا محل کارتان تغییر مى‌کند، دستخوش تغییر نمى‌شود. زندگى شما تنها فقط وقتى تغییر مى‌کند که شما تغییر کنید، باورهاى محدود کننده خود را کنار بگذارید و باور کنید که شما تنها کسى هستید که مسئول زندگى خودتان مى‌باشید.<br>مهم‌ترین رابطه‌اى که در زندگى مى‌توانید داشته باشید، رابطه با خودتان است.<br>&nbsp;خودتان را امتحان کنید. مواظب خودتان باشید. از مشکلات، غیرممکن‌ها و چیزهاى از دست داده نهراسید. خودتان و واقعیت‌هاى زندگى خودتان را بسازید.<br><br>دنیا مثل آینه است. انعکاس افکارى که فرد قویاً به آن‌ها اعتقاد دارد را به او باز مى‌گرداند. تفاوت‌ها در روش نگاه کردن به زندگى است.&nbsp;</b></font></p> text/html 2016-08-22T04:53:02+01:00 kdastan.ir 0 0 شرط ازدواج با دختر کشاورز http://kdastan.ir/post/192 <p><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>مرد جوانی در آرزوی ازدواج با دختر کشاورزی بود. پس از گفت و گو های فراوان، کشاورز گفت : برو در آن قطعه زمین بایست. من سه گاو نر را آزاد می کنم اگر توانستی دم یکی از این گاو نرها را بگیری من دخترم را به تو خواهم داد. مرد قبول کرد. در طویله اولی که بزرگترین بود باز شد .<br>باور کردنی نبود بزرگترین و خشمگین ترین گاوی که در تمام عمرش دیده بود. گاو با سم به زمین می کوبید و به طرف مرد جوان حمله برد. جوان خود را کنار کشید تا گاو از مرتع گذشت. دومین در طویله که کوچکتر بود باز شد. </b></font><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>گاوی کوچکتر از قبلی که با سرعت حرکت کرد .<br><br>جوان پیش خودش گفت : منطق می گوید این را ولش کنم چون گاو بعدی کوچکتر است و این ارزش جنگیدن ندارد. سومین در طویله هم باز شد و همانطور که فکر میکرد ضعیفترین و کوچکترین گاوی بود که در تمام عمرش دیده بود.<br><br>پس لبخندی زد و در موقع مناسب روی گاو پرید و دستش را دراز کرد تا دم گاو را بگیرد.اما.........گاو دم نداشت!!!!<br><br></b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><br></b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b><br></b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>*زندگی پر از ارزشهای دست یافتنی است اما اگر به آنها اجازه رد شدن بدهیم ممکن است که دیگر هیچ وقت نصیبمان نشود. برای همین سعی کن که همیشه اولین شانس را دریابی.</b></font></p> text/html 2016-07-04T10:43:34+01:00 kdastan.ir 0 0 در هر اتفاقی می توان صلاحی یافت!* http://kdastan.ir/post/190 <p><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>سالهای بسیار دور پادشاهی زندگی می کرد که وزیری داشت.&nbsp; وزیر همواره می گفت: هر اتفاقی که رخ می دهد به صلاح ماست.<br>روزی پادشاه برای پوست کندن میوه کارد تیزی طلب کرد اما در حین بریدن میوه انگشتش را برید، وزیر که در آنجا بود گفت: نگران نباشید تمام چیزهایی که رخ میدهد در جهت خیر و صلاح شماست !<br>پادشاه از این سخن وزیر برآشفت و از رفتار او&nbsp;</b></font><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>در برابر این اتفاق آزرده خاطر شد و دستور زندانی کردن وزیر را داد.<br>چند روز بعد پادشاه با ملازمانش برای شکار به نزدیکی جنگلی رفتند. پادشاه در حالی که مشغول اسب سواری بود راه را گم کرد و وارد جنگل انبوهی شد و از ملازمان خود دور افتاد، در حالی که پادشاه به دنبال راه بازگشت بود به محل سکونت قبیلهای رسید که مردم آن در حال تدارک مراسم قربانی برای خدایانشان بودند،&nbsp; زمانی که مردم پادشاه خوش سیما را دیدند خوشحال شدند زیرا تصور کردند وی بهترین قربانی برای تقدیم به خدای آنهاست!!!<br><br>آنها پادشاه را در برابر تندیس الهه خود بستند تا وی را بکشند، اما ناگهان یکی از مردان قبیله فریاد کشید: چگونه می توانید این مرد را برای قربانی کردن انتخاب کنید در حالی که وی بدنی ناقص دارد، به انگشت او نگاه کنید !!! به همین دلیل وی را قربانی نکردند و آزاد شد.<br><br>پادشاه که به قصر رسید وزیر را فراخواند و گفت: اکنون فهمیدم منظور تو از اینکه می گفتی هر چه رخ می دهد به صلاح شماست چه بوده زیرا بریده شدن انگشتم موجب شد زندگی ام نجات یابد اما در مورد تو چی؟ تو به زندان افتادی این امر چه خیر و صلاحی برای تو داشت؟!!<br>وزیر پاسخ داد: پادشاه عزیز مگر نمی بینید، اگر من به زندان نمی افتادم مانند همیشه در جنگل به همراه شما بودم در آنجا زمانی که شما را قربانی نکردند مردم قبیله مرا برای قربانی کردن انتخاب می کردند، بنابراین می بینید که حبس شدن نیز برای من مفید بود!!!</b></font></p><p><b><font face="Thread-00002e7c-Id-00000066" size="3">* حالا نه همه اتفاقا!!!</font></b></p> text/html 2016-06-22T10:39:52+01:00 kdastan.ir 0 0 انسان ها زودباورند! http://kdastan.ir/post/189 <p><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>دانشجویی که سال آخر دانشگاه را می گذراند به خاطر پروژه ای که انجام داده بود جایزه اول را گرفت. او در پروژه خود از ۵۰ نفر خواسته بود تا دادخواستی مبنی بر کنترل سخت و یا حذف ماده شیمیایی «دی هیدروژن مونوکسید» توسط دولت را امضا کنند و برای این خواسته خود دلایل زیر را عنوان کرده بود:</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>۱- مقدار زیاد آن باعث عرق کردن زیاد و استفراغ می شود.<br>۲- یک عنصر اصلی باران اسیدی اس.ت<br>۳- وقتی به حالت گاز در می آید بسیار سوزاننده است.<br>۴- استنشاق تصادفی آن باعث مرگ فرد می شود.<br>۵- باعث فرسایش اجسام می شود.<br>۶- حتی روی ترمز اتوموبیل ها اثر منفی می گذارد.<br>۷- حتی در تومورهای سرطانی نیز یافت شده است.<br>از ۵۰ نفر فوق ۴۳ نفر دادخواست را امضا کردند. ۶ نفر به طور کلی علاقه ای نشان ندادند و اما فقط یک نفر می دانست که ماده شیمیایی «دی هیدروژن مونوکسید» در واقع همان آب است!<br>عنوان پروژه دانشجوی فوق «ما چقدر زود باور هستیم» بود!!!!</b></font></p> text/html 2016-06-10T10:35:02+01:00 kdastan.ir 0 0 سرعت کارمند دولت!!! http://kdastan.ir/post/188 <font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>سه تا پسر درباره پدرهایشان لاف می زدند:<br><br>اولی گفت: «پدر من سریعترین دونده است. اون می تونه یک تیر رو با تیرکمون پرتاب کنه و بعد از شروع به دویدن، از تیر جلو بزنه.»<br><br>دومی گفت: «تو به این میگی سرعت؟ پدر من شکارچیه. اون شلیک میکنه و زودتر از گلوله به شکار میرسه.»<br><br>سومی سرشو تکون داد و گفت: «شما دو تا هیچی راجع به سریع بودن نمی دونید. پدر من کارمند دولتی است. اون کارشو ساعت ۴:۳۰ تعطیل میکنه و ۳:۴۵ تو خونه است!» </b></font> text/html 2016-06-02T10:27:06+01:00 kdastan.ir 0 0 مسیر بهشت و دوزخ! http://kdastan.ir/post/187 <p><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>مردی با اسب و سگش در جاده‌ای راه می‌رفتند. هنگام عبور از کنار درخت عظیمی، صاعقه‌ای فرود آمد و آنها را کشت. اما مرد نفهمید که دیگر این دنیا را ترک کرده است و همچنان با دو جانورش پیش رفت. گاهی مدت‌ها طول می‌کشد تا مرده‌ها به شرایط جدید خودشان پی ببرند.<br>پیاده‌روی درازی بود، تپه بلندی بود، آفتاب تندی بود، عرق می‌ریختند و به شدت تشنه بودند. در یک پیچ جاده دروازه تمام مرمری عظیمی دیدند که به میدانی با سنگفرش طلا باز می‌شد و </b></font><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>در وسط آن چشمه‌ای بود که آب زلالی از آن جاری بود. رهگذر رو به مرد دروازه‌بان کرد: «روز به خیر، اینجا کجاست که اینقدر قشنگ است؟»<br>دروازه‌بان: «روز به خیر، اینجا بهشت است.»<br>- «چه خوب که به بهشت رسیدیم، خیلی تشنه‌ایم.»<br>دروازه‌بان به چشمه اشاره کرد و گفت: «می‌توانید وارد شوید و هر چه قدر دلتان می‌خواهد بوشید.»<br>- اسب و سگم هم تشنه‌اند.<br>نگهبان: واقعأ متأسفم. ورود حیوانات به بهشت ممنوع است.<br>مرد خیلی ناامید شد، چون خیلی تشنه بود، اما حاضر نبود تنهایی آب بنوشد. از نگهبان تشکر کرد و به راهش ادامه داد. پس از اینکه مدت درازی از تپه بالا رفتند، به مزرعه‌ای رسیدند. راه ورود به این مزرعه، دروازه‌ای قدیمی بود که به یک جاده خاکی با درختانی در دو طرفش باز می‌شد. مردی در زیر سایه درخت‌ها دراز کشیده بود و صورتش را با کلاهی پوشانده بود، احتمالأ خوابیده بود.<br>مسافر گفت: روز به خیر<br>مرد با سرش جواب داد.<br>- ما خیلی تشنه‌ایم.، من، اسبم و سگم.<br>مرد به جایی اشاره کرد و گفت: میان آن سنگ‌ها چشمه‌ای است. هرقدر که می‌خواهید بنوشید.<br>مرد، اسب و سگ، به کنار چشمه رفتند و تشنگی‌شان را فرو نشاندند.<br>مسافر از مرد تشکر کرد. مرد گفت: هر وقت که دوست داشتید، می‌توانید برگردید.<br>مسافر پرسید: فقط می‌خواهم بدانم نام اینجا چیست؟<br>- بهشت<br>- بهشت؟ اما نگهبان دروازه مرمری هم گفت آنجا بهشت است!<br>- آنجا بهشت نیست، دوزخ است.<br>مسافر حیران ماند: باید جلوی دیگران را بگیرید تا از نام شما استفاده نکنند! این اطلاعات غلط باعث سردرگمی زیادی می‌شود!<br>- کاملأ برعکس؛ در حقیقت لطف بزرگی به ما می‌کنند. چون تمام آنهایی که حاضرند بهترین دوستانشان را ترک کنند، همانجا می‌مانند..</b></font></p> text/html 2016-05-27T04:27:34+01:00 kdastan.ir 0 0 سوالات بچه شتر!!! http://kdastan.ir/post/191 <p style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: bold; line-height: 20.8px; text-align: right; background-color: rgb(254, 254, 253);"><font face="Mihan-Nassim" size="3">آورده اند روزی میان یک ماده شتر و فرزندش گفت وگویی به شرح زیر صورت گرفت.&nbsp;بچه شتر: مادر جون چند تا سوال برام پیش آمده است. آیا می تونم ازت بپرسم؟&nbsp;<br>شتر مادر: حتما عزیزم. چیزی ناراحتت کرده است؟&nbsp;<br>بچه شتر: چرا ما کوهان داریم؟&nbsp;<br>شتر مادر: خوب پسرم. ما حیوانات صحرا هستیم. در کوهان آب و غذا ذخیره می کنیم تا در صحرا که چیزی پیدا نمی شود بتوانیم دوام بیاوریم.&nbsp;<br>بچه شتر: چرا پاهای ما دراز و کف و پای ما گرد است؟&nbsp;<br></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: bold; line-height: 20.8px; text-align: right; background-color: rgb(254, 254, 253);"><font face="Mihan-Nassim" size="3">شتر مادر: پسرم. قاعدتا برای راه رفتن در صحرا و تندتر راه رفتن داشتن این نوع دست و پا ضروری است.&nbsp;<br>بچه شتر: چرا مژه های بلند و زخیم داریم؟ بعضی وقت ها مژه ها جلوی دید من را می گیرد.&nbsp;<br>شتر مادر: پسرم این مژه های بلند و ضخیم یک نوع پوشش حفاظتی است که چشم ها ما را در مقابل باد و شن های بیابان محافظت می کنند.&nbsp;<br>بچه شتر: فهمیدم. پس کوهان برای ذخیره کردن آب است برای زمانی که ما در بیابان هستیم. پاهایمان برای راه رفتن در بیابان است و مژه هایمان هم برای محافظت چشمهایمان در برابر باد و شن های بیابان است.&nbsp;<br></font><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: medium; line-height: 20.8px;">شتر مادر: بلی عزیزم!</span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: bold; line-height: 20.8px; text-align: right; background-color: rgb(254, 254, 253);"><font face="Mihan-Nassim" size="3">بچه شتر: فقط یک سوال دیگر دارم!<br>شتر مادر: بپرس عزیزم.&nbsp;<br>بچه شتر: پس ما در این باغ وحش چه غلطی می کنیم؟!؟</font></p> text/html 2016-05-17T10:20:10+01:00 kdastan.ir 0 0 جهان سوم از دید پروفسور حسابی!!! http://kdastan.ir/post/186 <div><font face="Mihan-Nassim" size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>از قول ایشان نقل شده است : روزی در آخر ساعت درس، یکی از دانشجویانم که دانشجوی دوره دکترا و اهل نروژ بود از من پرسید&nbsp; :&nbsp; استاد! شما که از جهان سوم می آیید، جهان سوم کجاست؟<br>فقط چند دقیقه به آخر کلاس مانده بود. من در جواب مطلبی را فی البداهه گفتم که روز به روز بیشتر به آن اعتقاد پیدا می کنم. به آن دانشجو گفتم:<br>جهان سوم جایی است که هر کس بخواهد مملکتش را آباد کند، خانه اش خراب می شود و هر کس که بخواهد خانه اش آباد باشد، باید در تخریب مملکتش بکوشد.</b></font></div> text/html 2016-05-04T15:23:30+01:00 kdastan.ir 0 0 شهری که همه دزد بودند!!!! http://kdastan.ir/post/185 <p><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>شهری بود که همة اهالی آن دزد بودند. شبها پس از صرف شام، هرکس دسته کلید بزرگ و فانوس را برمیداشت و از خانه بیرون میزد؛ برای دستبرد زدن به خانة یک همسایه. حوالی سحر با دست پر به خانه برمیگشت، به خانة خودش که آن را هم دزد زده بود. به این ترتیب، همه در کنار هم به خوبی و خوشی زندگی میکردند؛ چون هرکس از دیگری می دزدید و او هم متقابلاً از دیگری، تا آنجا که آخرین نفر از اولی می دزدید. داد و ستدهای تجاری و به طور کلی خرید و فروش هم در این شهر به همین منوال صورت میگرفت؛ هم از جانب خریدارها و هم از جانب فروشنده ها. دولت هم به سهم خود سعی میکرد حق و حساب بیشتری از اهالی بگیرد و آنها را تیغ بزند و اهالی هم به سهم خود نهایت سعی و کوشش خودشان را میکردند که سر دولت را شیره بمالند و نم پس ندهند و چیزی از آن بالا بکشند؛ به این ترتیب در این شهر زندگی به آرامی سپری میشد. نه کسی خیلی ثروتمند بود و نه کسی خیلی فقیر و درمانده. </b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>روزی، چطورش را نمیدانیم؛ مرد درستکاری گذرش به شهر افتاد و آنجا را برای اقامت انتخاب کرد. شبها به جای اینکه با دسته کلید و فانوس دور کوچه ها راه بیفتد برای دزدی، شامش را که میخورد، سیگاری دود میکرد و شروع میکرد به خواندن رمان. <br>دزدها میامدند؛ چراغ خانه را روشن میدیدند و راهشان را کج میکردند و میرفتند. <br>اوضاع از این قرار بود تا اینکه اهالی، احساس وظیفه کردند که به این تازه وارد توضیح بدهند که گرچه خودش اهل این کارها نیست، ولی حق ندارد مزاحم کار دیگران بشود. هرشب که در خانه میماند، معنیش این بود که خانواده ای سر بی شام زمین میگذارد و روزبعدهم چیزی برای خوردن ندارد.<br>بدین ترتیب، مرد درستکار در برابر چنین استدلالی چه حرفی برای گفتن میتوانست داشته باشد؟ بنابراین پس از غروب آفتاب، او هم از خانه بیرون میزد و همانطور که از او خواسته بودند، حوالی صبح برمیگشت؛ ولی دست به دزدی نمیزد. آخر او فردی بود درستکار و اهل اینکارها نبود. میرفت روی پل شهر میایستاد و مدتها به جریان آب رودخانه نگاه میکرد و بعد به خانه برمیگشت و میدید که خانه اش مورد دستبرد قرار گرفته است. <br>در کمتر از یک هفته، مرد درستکار دار و ندارد خود را از دست داد؛ چیزی برای خوردن نداشت و خانه اش هم که لخت شده بود. ولی مشکلی این نبود. چرا که این وضعیت البته تقصیر خود او بود. نه! مشکل چیز دیگری بود. قضیه از این قرار بود که این آدم با این رفتارش، حال همه را گرفته بود! او اجازه داده بود دار و ندارش را بدزدند بی آنکه خودش دست به مال کسی دراز کند. به این ترتیب، هر شب یک نفر بود که پس از سرقت شبانه از خانة دیگری، وقتی صبح به خانة خودش وارد میشد، میدید خانه و اموالش دست نخورده است؛ خانه ای که مرد درستکار باید به آن دستبرد میزد. <br>به هر حال بعد از مدتی به تدریج، آنهایی که شبهای بیشتری خانه شان را دزد نمیزد رفته رفته اوضاعشان از بقیه بهتر شد و مال و منالی به هم میزدند و برعکس، کسانی که دفعات بیشتری به خانة مرد درستکار (که حالا دیگر البته از هر چیز به درد نخوری خالی شده بود) دستبرد میزدند، دست خالی به خانه برمیگشتند و وضعشان روز به روز بدتر میشد و خود را فقیرتر میافتند. <br>به این ترتیب، آن عده ای که موقعیت مالیشان بهتر شده بود، مانند مرد درستکار، این عادت را پیشه کردند که شبها پس از صرف شام، بروند روی پل چوبی و جریان آب رودخانه را تماشا کنند. این ماجرا، وضعیت آشفتة شهر را آشفته تر میکرد؛ چون معنیش این بود که باز افراد بیشتری از اهالی ثروتمندتر و بقیه فقیرتر میشدند. <br>به تدریج، آنهایی که وضعشان خوب شده بود و به گردش و تفریح روی پل روی آوردند، متوچه شدند که اگر به این وضع ادامه بدهند، به زودی ثروتشان ته میکشد و به این فکر افتادند که "چطور است به عده ای از این فقیرها پول بدهیم که شبها به جای ما هم بروند دزدی". قراردادها بسته شد، دستمزدها تعیین و پورسانتهای هر طرف را هم مشخص کردند: آنها البته هنوز دزد بودند و در همین قرار و مدارها هم سعی میکردند سر هم کلاه بگذارند و هرکدام از طرفین به نحوی از دیگری چیزی بالا میکشید و آن دیگری هم از ... . اما همانطور که رسم اینگونه قراردادهاست، آنها که پولدارتر بودند و ثروتمندتر و تهیدستها عموماً فقیرتر میشدند. <br>عده ای هم آنقدر ثروتمند شدند که دیگر برای ثروتمند ماندن، نه نیاز به دزدی مستقیم داشتند و نه اینکه کسی برایشان دزدی کند. ولی مشکل اینجا بود که اگر دست از دزدی میکشیدند، فقیر میشدند؛ چون فقیرها در هر حال از آنها میدزدیدند. فکری به خاطرشان رسید؛ آمدند و فقیرترین آدمها را استخدام کردند تا اموالشان را در مقابل دیگر فقیرها حفاظت کنند، ادارة پلیس برپا شد و زندانها ساخته شد. <br>به این ترتیب، چند سالی از آمدن مرد درستکار به شهر نگذشته بود که مردم دیگر از دزدیدن و دزدیده شدن حرفی به میان نمیاوردند. صحبتها حالا دیگر فقط از دارا و ندار بود؛ اما در واقع هنوز همه دزد بودند.</b></font></p><font face="Mihan-Nassim" size="3"><p><b>ایتالو کالوینو </b></p></font><font face="Times New Roman" size="3"><div id="___plusone_0" style="background: none; border-style: none; margin: 0px; padding: 0px; width: 90px; height: 20px; line-height: normal; text-indent: 0px; font-size: 1px; vertical-align: baseline; display: inline-block; float: none;"></div></font> text/html 2016-04-24T06:19:37+01:00 kdastan.ir 0 0 اگه کوسه ها آدم بودن چه می شد!؟ http://kdastan.ir/post/184 <p><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>دختر کوچولوی صاحبخانه از آقای " کی " پرسید:<br>اگر کوسه ها آدم بودند با ماهی های کوچولو مهربانتر میشدند؟<br>آقای کی گفت : البته ! اگر کوسه ها آدم بودند<br>توی دریا برای ماهیها جعبه های محکمی میساختند<br>همه جور خوراکی توی آن میگذاشتند<br>مواظب بودند که همیشه پر آب باشد<br>...</b></font></p><p><font face="Mihan-Nassim" size="3"><b>هوای بهداشت ماهی های کوچولو را هم داشتند<br>برای آنکه هیچوقت دل ماهی کوچولو نگیرد<br>گاهگاه مهمانی های بزرگ بر پا میکردند<br>چون که گوشت ماهی شاد از ماهی دلگیر لذیذتر است !<br>برای ماهی ها مدرسه میساختند<br>وبه آنها یاد میدادند که چه جوری به طرف دهان کوسه شنا کنند<br>درس اصلی ماهیها اخلاق بود<br>به آنها می قبولاندند که زیبا ترین و باشکوه ترین کار برای یک ماهی این است<br>که خودش را در نهایت خوشوقتی تقدیم یک کوسه کند<br>به ماهی کوچولو یاد میدادند که چطور به کوسه ها معتقد باشند<br>و چه جوری خود را برای یک آینده زیبا مهیا کنند<br>آینده یی که فقط از راه اطاعت به دست میآیید<br>اگر کوسه ها ادم بودند<br>در قلمروشان البته هنر هم وجود داشت<br>از دندان کوسه تصاویر زیبا و رنگارنگی می کشیدند<br>ته دریا نمایشنامه به روی صحنه میآوردند که در آن ماهی کوچولو های قهرمان<br>شاد و شنگول به دهان کوسه ها شیرجه میرفتند<br>همراه نمایش آهنگهای محسور کننده یی هم مینواختند که بی اختیار<br>ماهیهای کوچولو را به طرف دهان کوسه ها میکشاند<br>در آنجا بی تردید مذهبی هم وجود داشت<br>که به ماهیها می آموخت<br>"زندگی واقعی در شکم کوسه ها آغاز میشود"</b></font></p>